Blog

Tricks

การหัดขับรถเองนั้น เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก โดยเฉพาะมือใหม่

การหัดขับรถเองนั้น เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก โดยเฉพาะมือใหม่ 🚗🏁 จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อคอยแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ในการฝึกหัดขับรถ
เนื่องจากการหัดขับเอง อาจมีทะเลาะกับผู้สอนขับได้ ดังนั้น การเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะ😉